22 มกราคม 2562 พีระมิดโบราณในแอลจีเรียยังคงความลึกลับ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1475583

ทีมนักโบราณคดีที่ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มพีระมิดเจดดาร์ส ระบุว่าพีระมิดถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์แห่งเบอร์เบอร์ เป็นอาณาจักรศักดินาขนาดเล็กที่แทบจะไม่เหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้ศึกษา กลายเป็นความลับมาเนิ่นนาน แต่การค้นพบสถาปัตยกรรมที่สำคัญเหล่านี้นับเป็นสิ่งมีค่าที่น่าพิศวง เนื่องจากโครงสร้างภายในมีความซับซ้อนของห้องหับ สันนิษฐานว่าแต่ละห้องอาจมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น บางห้องมีม้านั่ง ซึ่งเชื่อว่าจะใช้เป็นที่สักการบูชา ผนังบางแห่งก็มีร่องรอยจารึกเกี่ยวกับชาวโรมันโบราณ หรือสัญลักษณ์ของคริสเตียนเก่าแก่ รวมถึงภาพล่าสัตว์ รูปสัตว์ต่างๆที่สลักอยู่เหนือซุ้มประตู อย่างไรก็ตามแม้กลุ่มพีระมิดนี้จะยังปกคลุมด้วยความลึกลับมากมาย
แต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่และนักโบราณคดีชาวแอลจีเรียพยายามผลักดันให้เจดดาร์สได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก
เพื่อที่ว่าโบราณสถานทั้ง 13 แห่งนี้จะได้รับการอนุรักษ์และศึกษาวิจัยต่อไป คาดว่าจะถูกยื่นให้พิจารณาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563.